Fellingstillatelser og forvaltningsplaner

Kommunen utsteder årlig fellingstillatelse for hjort, rådyr og bever. For elg blir det godkjent flerårige forvaltningsplaner. Kommunen har rett til å kontrollere at jaktlag har avtale om godkjent ettersøkshund for jakt på hjortevilt.

Alle jaktlag i Gjerstad er organisert inn under Gjerstad Viltlag. Viltlaget får automatisk fellingstillatelse på de artene som kommunen utsteder fellingstillatelse på. Det gjelder hjortevilt og bever. For de andre viltartene trengs det ikke fellingstillatelse fra kommunen.

Informasjon fra Gjerstad Viltlag finner du her: http://viltlaget.no/