Fiske

Se hjemmesiden til Gjerstad Jeger- og Fiskeforening for informasjon om fiskemuligheter i Gjerstad.