Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til denne nasjonale databasen som viser statistikk fra jakt på hjortevilt og bever samt opplysninger om fallvilt på utvalgte arter. Databasen finner du her:

https://www.hjorteviltregisteret.no/