Jakttider

Se informasjon om jakttider på nettsidene til Miljødirektoratet:

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/Tjenester%20og%20verkt%C3%B8y/Jakttidsplakat_2017-2022.pdf

Det er tillatt med jakt på bever i hele Gjerstad kommune. Gjerstad Viltlag har frie kvoter.

Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok 27. juni 2017 å innføre forskrift om utvidet jakttid på kanadagås og stripegås. Det betyr at det åpnes for jakt på disse artene i perioden 26. juli til 23. februar i hele fylket.

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 945 14 862