Jegerprøve

Det er som oftest lokale jeger- og fiskeforeninger eller andre utdanna instruktører som arrangerer jegerprøvekurs.
Ansvaret for gjennomføring av jegerprøvens teoretiske eksamen er delegert til kommunen, og utgiftene til dette dekkes av staten.

Har du spørsmål om jegerprøvekurs og jegerprøveksamen, kan du kontakte kommunens skogbrukssjef.

Les mer om jegerprøveeksamen på nettsidene til Miljødirektoratets nettsider.