Vilt som gjør skade

Hvis du skal felle vilt utenom ordinær jakttid, for eksempel på grunn av at viltet gjør skade, må du søke kommunen om fellingstillatelse.  En forutsetning for tillatelsen er at det er gjennomført tiltak for å forebygge skadeomfanget.
Søknad om fellingstillatelse sendes på e-post eller brev til vårt postmottak. 

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 94 51 48 62