Erstatning ved avlingssvikt

Jordbruksforetak kan få erstatning for svikt i avlingen forårsaket av klimatiske forhold. Det er et vilkår at foretaket ikke kan sikre seg mot skaden og at foretaket driver vanlig landbruksproduksjon.

Foretaket plikter så tidlig som mulig å varsle kommunen om skaden slik at feltbefaring kan foretas. Foretaket plikter også å gjøre det som trengs for å forebygge og å redusere tapet.

Det er to forskjellige erstatningsordninger:

Erstatning ved avlingssvikt https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Dersom foretaket driver i kombinasjon med husdyr og grovfòr er det viktig å føre beitejournal. Formålet med journalen er å kartlegge dyrenes opptak av årets avling enten de høster selv eller om de tilleggsfores på beite.

Disse dokumentene kan være til hjelp når du skal søke om erstatning:
 
 

Se også gjerne en eksempelsøknad (PDF, 622 kB) og en

Erstatning ved svikt i honningproduksjonen https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/svikt-i-honningproduksjon