Ny bonde

Starter du opp som ny bonde med jordbruksproduksjon er det regler, søknader og ordninger å forholde seg til. De fleste ordninger i jord- og husdyrproduksjon går til de som driver næringsproduksjon. Som ny bonde må du ha et organisasjonsnummer og etablere et landbruksforetak. Organisasjonsnummer får du ved å registrere et foretak hos Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/

Alle som driver jord- og husdyrforetak må også ha produsentnummer. For å få produsentnummer må du har opprettet et foretak. Deretter er det kommunen som tildeler produsentnummer. Ta kontakt med jordbrukssjef Liv Kirsten Eide, liv.kirsten.eide@risor.kommune.no  eller på 900 94 961.

Les mer

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/ny-bonde-skogbruker

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 90 09 49 61