Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger foretak i jord- og husdyrproduksjon kan søke på.

Les mer om produksjonstilskudd her

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke

For å søke produksjonstilskudd må foretaket ha gjødselplan. Gjødselplanen skal bygge på jordprøver som tas hvert 4 – 8 år. Gjødselplan kan du lage selv eller få tjenesten fra Norsk Landbruksrådgiving Agder https://agder.nlr.no/