Driveplikt

Dersom du har en eiendom med jordbruksareal, vil det være driveplikt på denne. Dette kan du løse enten ved å drive jorda selv eller leie den bort.

Mer informasjon om driveplikt finner du her: Driveplikt - Landbruksdirektoratet