Konsesjon

Når du skal kjøpe/arve/overta (erverve) en landbrukseiendom, må du søke kommunen om konsesjon (tillatelse til erverv av fast eiendom).

I flere tilfeller vil ervervet være konsesjonsfritt (f.eks. når du kjøper fra nær familie). Da er det nok at kommunen godkjenner en egenerklæring om konsesjonsfrihet. For Gjerstad skal følgende skjema brukes: LDIR-360 "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom".

Mer informasjon om konsesjon finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

På nettsidene til Statens  Kartverk finner du også mye nyttig informasjon hvis du eksempelvis skal tinglyse et eierskifte, overføre eiendom til ektefelle/samboer, overføre ved arv m.m.

Søknad om konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes til: Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad