Landbruksvei

Hvis du skal bygge skogsbilvei eller traktorvei er det viktig å sette seg inn i reglene. Det finnes egen forskrift for bygging av landbruksvei. Det ligger mye god informasjon på www.skogsvei.no

Regelverk:

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Hvis du trenger hjelp, ta gjerne kontakt med skogbrukssjefen.

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 94 51 48 62