Landbruksvei

Hvis du skal bygge skogsbilvei eller traktorvei er det viktig å sette seg inn i reglene. Det finnes egen forskrift for bygging av landbruksvei. Det ligger mye god informasjon på www.skogsvei.no

Ny praksis for landbruksveier som ikke er søkt på og må ettergodkjennes

Statsforvalteren i Agder har informert kommunene om en ny praksis for landbruksveier (både bilveier og traktorveier) som ikke er søkt på etter landbruksveiforskriften. Endringen innebærer i praksis at eventuell ettergodkjenning må gjøres etter plan- og bygningsloven.

Landbruks- og matdepartementet har nylig omgjort en avgjørelse til Statsforvalteren i Vestland angående ettergodkjenning av landbruksvei som ikke var søkt om etter landbruksveiforskriften.  LMD sier i vedtaket at landbruksveiforskriften ikke har noen hjemmel for å godkjenne søknader om tillatelse til bygging av landbruksvei som kommer ETTER veien er bygget. Tidligere har det vært normal praksis å behandle slike ettergodkjenninger etter landbruksveiforskriften. Dette innebærer at vi nå må endre praksis for dette. Eventuelle søknader om ettergodkjenning av allerede bygde landbruksveier, skal skje etter Plan- og bygningsloven.

Regelverk:

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Hvis du trenger hjelp, ta gjerne kontakt med skogbrukssjefen.