Skogfond

Når du har hogst på eiendommen din, er det fastsatt regler om avsetning til skogfond. Dette innebærer at du kan velge en sats mellom 4 og 40% av brutto tømmerverdi som går inn på skogfondskontoen din.

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Nyttig informasjon om skogfond og tilskudd finner du her: Ordninger for skogbruk - Landbruksdirektoratet

Når du ønsker å få refundert utgifter til investeringer i skogen, sender du følgende dokumentasjon til skogbrukssjefen i kommunen:

Ofte stilte spørsmål

Landbruksdirektoratet har også utarbeidet en oversikt med avklaringer over ofte stilte spørsmål ved bruk av skogfond: Om skogfond - Landbruksdirektoratet

Tilgang til egen skogfondkonto på nett

Det er etablert en løsning der skogeier kan få tilgang til sin egen skogfondskonto som i en nettbank. Man kan her til enhver tid følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser. Man kan også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling. Se følgende lenke: Altinn - Skogfondssystemet

Video som viser registrering av refusjonskrav finner du her: Guide Player (guidecloud.se)
 

Regelverk

Forskrift om skogfond

Kommunenes retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler), finner du her: Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket-2021 (PDF, 246 kB)

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 94 51 48 62