Verneprisen 2018 tildelt Helge Roar Dalen

"Gjerstad kommunes Vernepris for 2018 tildeles Helge Roar Dalen for istandsettingen av den gamle Forpakterboligen på Eikelands Verk i Gjerstad kommune og for å ha vært en kraftig røst og inspirasjonskilde i arbeidet med å ta vare på vår felles bygnings- og kulturarv. Samtidig er han lite selvhøytidelig og hadde nok villet at alle andre enn han selv skulle ha fått denne prisen - Men det hadde vært helt umulig og helt urimelig å forbigå vedkommende ved innføringen av en slik pris", sa ordfører Inger Løite under tildelingen.

Tale av ordfører Inger Løite ved prisoverrekkelsen under kulturkvelden i Gjerstad, 2. november 2018:


"Kommunestyret vedtok tidligere i år å opprette Gjerstad kommunes vernepris. Formålet med prisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Gjerstad. Prisen kan gis ut for jevnt og antikvarfaglig godt vedlikehold, omfattende istandsetting av hus eller anlegg, nybygg der tilpasning til antikvariske verdier og kulturlandskapselementer er godt ivaretatt, til tradisjonshåndverkere som viderefører utdøende tradisjoner, og til de som på forbilledlig vis pleier det gamle kulturlandskapet. Prisen deles kun ut etter forslag fra allmenheten og prisen er i år på 5000,- kroner.

Årets prisvinner fattet allerede i 4. klasse interesse for lokalhistorie og plassen vedkommende i dag eier. Interessen fortsatte og han skrev på gymnaset en særoppgave om plassen. Forelskelsen til plassen var ikke borte og i 2008 åpnet det seg plutselig ble en mulighet til å få kjøpt plassen.

Eiendommen som stod til forfall og som hadde grodd igjen hadde ikke hatt beboere på mange tiår og hadde blitt oversett, selv om bygningen ble fredet i 1923 og som alle var klar over at hadde stor verneverdi.

Bygningen ble i 1733 oppført i barokk stil i perioden trelasthandler Ellef Thommesen fra Arendal var eier, og bygningen er oppført i halvannen etasje, og ligger i et av de aller viktigste og best bevarte bygningsmiljøene i Gjerstad.  

Vedkommende har brukt mye av sin fritid og kapital, men har også gjort omfattende arbeid med å søke om midler, noe som førte til at prosjektet har mottatt flere hundre tusen kroner i tilskudd fra Fylkeskommunen, Kulturminnefondet og UNI-Stiftelsen i istandsettingsperioden.

Prisvinneren gikk forbilledlig i gang med å oppsøke kunnskap og å møte kulturminnevernseksjonen i fylket, som gav råd og videre satte han i gang med å søke tilskudd. Nye tegl ble lagt, nye takrenner i zink ble satt på, og husene malt med linoljemaling, og rundt husene ble det drenert og hageanlegget med mur ble rettet opp, de gamle steinplatene forsiktig tatt ut, før nye jernhaker ble smidd, og steinplatene satt på plass igjen. Allerede i 2009 var istandsettingen utvendig ferdig, men innvendig stod det fortsatt igjen mye arbeid.

Innvendig var der ingen sanitæranlegg, men i samarbeid med myndigheten ble det tilrettelagt for gode løsninger som gjør huset beboelig med dagens krav. Arbeidet ble først ferdig i 2013 etter å ha utført arbeidet med gamle tradisjonshåndverksmetoder av høy antikvariske kvalitet, hvor det som kunne spares ble spart. Det har blitt innhentet tidsriktige tapeter, interiør, og gamle jernverksovner har tålmodig blitt funnet, kjøpt, satt istand og samlet fra flere steder i Norge og fått sine plasser i huset. Den gamle forvalterboligen var på ny reddet for nye 100 år.

Det begynner sikkert å bli klart hvem vinneren er, men vi må legge til at han over tid har bygget opp seg opp særdeles stor kunnskap innen bygningsvern, blant annet som medlem i Fortidsminneforeningen og livstidsabonnent av Norske Hjem, samt at han har hatt god dialog med fagpersoner i kulturminnevernforvaltningen på regionalt og nasjonalt nivå. 

Han har videre med sin kunnskap vært et forbilde for andre, blant annet  i Gjerstad, som etter samtaler med prisvinneren har blitt motiverte og sett at det er mulig redde gamle bygg, og at det er mulig å få støtte fra det offentlige slik at en faktisk har mulighet til å sette i gang med et slikt prosjekt. Vinneren har ellers planer om å sette i gang en ny istandsettingsprosess av en annen gammel bygning et annet sted i Gjerstad i løpet av 2019, som er planlagt utført på riktig antikvarisk vis ved bruk at lokale tradisjonshåndverkere og forhåpentligvis med støtte fra Kulturminnefondet. 

Prisvinneren har videre rundt eiendommen han eier, vært delaktig sammen med sine gode og engasjerte naboer og historielaget i å få sikret den gamle Verksskolen på Eikelands Verk fra forfall i 2012, og som nå vil settes opp på ny og få nytt liv. Han har videre bygget et nytt bygg som blant annet skal huse Norges største samlingen av jernverksovner fra Egelands Jernverk. 

Prisvinneren vet ellers å si ifra, og har med sine gode kommunikasjonsevner sørget for at blant annet vi i kommunen har måttet tenke oss om to ganger, slik at også mange andre viktige kulturminner i Gjerstad har fått den oppmerksomheten de har fortjent. 

Som en mann som ikke tar seg selv så høytidig og med stor kjærlighet til lokalhistorie og bygningsvern, er vi sikre på at han heller ville at andre skulle ha mottatt denne prisen, men det er helt umulig å forbigå han for den store innsatsen han har gjort.

Som Gjersdølinger er vi stolte over det viktige arbeidet prisvinneren har gjort for bygda, og han kan samtidig være stolt av seg selv. Innsatsen er med på å sette Gjerstad på kartet og er av stor verdi for fremtiden. Det er rett og slett et bidrag til at Gjerstad fremstår vakrere.

Kjære Helge Roar Dalen! Gratulerer så mykje med tildelingen av kommunens aller første Vernepris!"