Næringsetablering i Gjerstad

Gjerstad kommune er på tilbudssiden både for det eksisterende næringslivet og nye bedrifter som ønsker å etablere seg i vår kommune. Er du gründer med gode ideer, bistår vi gjerne med rådgivning og veiledning omkring selve etableringen og om offentlige finansieringsmuligheter. Vi har et godt kontaktnett både lokalt og regionalt.

Næringsarealer:

Ledige næringsarealer i Gjerstad kommune (velg kommune øverst til høyre på siden)

Planer og strategier

Pågang Næringshage AS

Gjerstad kommune samarbeider med Pågang Næringshage, som bidrar til utvikling av ideer,  mennesker og bedrifter under Næringshageprogrammet. Les mer på: https://pagang.no/

Pågang Næringshage AS, Daglig leder Camilla M. Grantham, tlf. 970 71 297 og  epost camilla@pagang.no

Regionalt Næringsfond østregionen

Gjerstad, sammen med kommunene Åmli, Vegårshei, Tvedestrand og Risør, forvalter et regionalt næringsfond. Bedrifter kan søke om økonomisk støtte til investeringer og bedriftsøkonomisk utvikling for inntil 400 000 kroner, der fondet kan gi støtte med inntil 50 %.

Søk her: https://regionalforvaltning.no eller kontakt næringssjefen direkte ved spørsmål.

Bedrifter som planlegger større investeringer eller prosjekter over kr. 400 000,- kan søke støtte via    Innovasjon Norge     

Gjerstad scorer høyt på næringsattraktivitet i Østre Agder     

NORCE AS utarbeidet i 2019 en rapport som kartlegger næringsattraktiviteten blant kommunene i Østre Agder.      

Rapporten omfatter kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad.      

Gjerstad kommune får spesielt gode tilbakemeldinger for sin næringsvennlighet.      

Rask saksbehandling og god service for næringsetablerere har vært prioritert i kommunen i mange år, og noe vi alltid legger stor vekt på.      

Les rapporten her  (pdf, 8 mb)