Næringsetablering i Gjerstad

Gjerstad kommune er på tilbudssiden både for det eksisterende næringslivet og nye bedrifter som ønsker å etablere seg i vår kommune. Er du gründer med gode ideer, bistår vi gjerne med rådgivning og veiledning omkring selve etableringen og om offentlige finansieringsmuligheter. Vi har et godt kontaktnett både lokalt og regionalt.

Næringsarealer:

Planer og strategier

Pågang Næringshage AS

Gjerstad kommune samarbeider med Pågang Næringshage, som bidrar til utvikling av ideer,  mennesker og bedrifter under Næringshageprogrammet. Les mer på: https://pagang.no/

Pågang Næringshage AS, Daglig leder Camilla M. Grantham, tlf. 970 71 297 og epost camilla@pagang.no

Regionalt Næringsfond østregionen

Gjerstad, sammen med kommunene Åmli, Vegårshei, Tvedestrand og Risør, forvalter et regionalt næringsfond. Bedrifter kan søke om økonomisk støtte til investeringer og bedriftsøkonomisk utvikling for inntil 400 000 kroner, der fondet kan gi støtte med inntil 50 %.

Søk her: https://regionalforvaltning.no eller kontakt næringssjefen direkte ved spørsmål.

Bedrifter som planlegger større investeringer eller prosjekter over kr. 400 000,- kan søke støtte via Innovasjon Norge

Gjerstad scorer høyt på næringsattraktivitet i Østre Agder

NORCE AS utarbeidet i 2019 en rapport som kartlegger næringsattraktiviteten blant kommunene i Østre Agder.

Rapporten omfatter kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad.

Gjerstad kommune får spesielt gode tilbakemeldinger for sin næringsvennlighet.

Rask saksbehandling og god service for næringsetablerere har vært prioritert i kommunen i mange år, og noe vi alltid legger stor vekt på.

Les rapporten her (pdf, 8 mb)

 

Kontaktinformasjon

Rune Hagestrand
Næringssjef
E-post
Telefon +47 93 43 37 00
Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon +47 94 51 48 62
Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef
E-post
Telefon +47 37 14 96 16