Næringsetablering i Gjerstad

Vi bistår med å finne de beste løsninger til det eksisterende næringslivet og til nye bedrifter som ønsker å videreutvikle og etablere seg i vår kommune. Vi har også fokus på deg som er gründer med rådgivning og veiledning omkring selve etableringen, offentlige finansieringsmuligheter og tilbyr omfattende kontaktnett lokalt og regionalt. 

Næringsarealer:

Planer og strategier

Pågang Næringshage AS

Gjerstad kommune samarbeider med Pågang Næringshage, som bidrar til utvikling av ideer,  mennesker og bedrifter  under Næringshageprogrammet.  Les mer på: https://pagang.no/

Pågang Næringshage AS, Daglig leder Camilla M. Grantham tlf +47 970 71 297, epost camilla@pagang.no

Regionalt Næringsfond østregionen

Gjerstad, sammen med kommunene Åmli, Vegårshei, Tvedestrand og Risør, forvalter et regionalt næringsfond. Bedrifter kan søke om økonomisk støtte til investeringer og bedriftsøkonomisk utvikling  for inntil kr 200 000,-

Søk her: https://regionalforvaltning.no eller kontakt næringssjefen direkte ved spørsmål.

Næringsattraktivitet blant kommunene i Østre Agder

NORCE AS har kartlagt næringsattraktiviteten blant kommunene i Østre Agder, og utarbeidet en rapport i desember 2019.

 

Rapporten omfatter kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad.

Når vi ser på rapporten samlet viser det seg at respondenter fra Gjerstad svarer gjennomgående mer positivt enn respondenter fra andre kommuner. Gjerstad, Åmli og Froland får mest positiv tilbakemelding på om kommunen er næringsvennlig, mens Risør, Grimstad og Vegårshei får lavest score på dette spørsmålet. Undersøkelsen avdekker flere områder med forbedringspotensial i samtlige kommuner.  Utfordringene er ulike i de ulike kommunene. På spørsmål om hva kommunen bør prioritere fremhever svarene fra Gjerstad spesielt: å legge til rette for økt boligbygging og å bedre innsikt hos kommunalt ansatte og politikere, om næringslivets behov.

Kontaktinformasjon

Ole Andreas Liljedahl Sandberg
Næringssjef
E-post
Telefon 957 56 199
Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 945 14 862
Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 37 14 96 16
Mobil 900 94 961