Etablerer- og kunnskapsprøve

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Hvis du er daglig leder på et serveringssted, og skal servere mat og alkoholfri drikke, må du ha bestått etablererprøven.

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum. Boken kan kjøpes hos vinn.no

Hva koster det?

 

Pris

Etablererprøven - pr. prøve

kr 400

 

Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøven?

Prøven kan avlegges på kommunehuset i Gjerstad. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 

Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling. Vi har lovsamling til utlån.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan få 30 min ekstra tid (krever legeattest).

Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd. 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det betales pr. prøve pr. gang.

Påmelding og betaling

Du kan melde deg på pr. telefon 37 11 97 00 eller på epost til post@gjerstad.kommune.no.

Faktura ettersendes.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis. Du må ta godt vare på dette beviset. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset lages mens du venter eller kan sendes til deg på e-post.