Rapportering på omsetning av alkohol

Omsetning av alkohol skal rapporteres årlig til kommunen innen 1. mars. Følgende skjema benyttes:

 

Utfylt elektronisk skjema vil bli ekspedert til oss.

Har du vedlegg du ikke får sendt, kan du postlegge eller sende pr epost til: Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD eller på post@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Leder stab, skjenkebevillinger
E-post
Telefon 96 01 89 20
Mobil 96 01 89 20

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.