Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Enhetsleder Administrasjonsenheten
E-post
Telefon 37 11 97 33
Mobil 960 18 920

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevilninger,  m.m.