Rapportering på omsetning av alkohol

Omsetning av alkohol skal rapporteres årlig til kommunen innen 1. mars. Følgende skjema benyttes:

 

Utfylt skjema sendes Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD eller på post@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Enhetsleder Administrasjonsenheten
E-post
Telefon 37 11 97 33
Mobil 960 18 920

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevilninger,  m.m.