Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å få serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv

Bevillingssøker må straks søke om godkjenning av ny daglig leder ved endringer. Dette gjøres skriftlig på e-post eller pr. brev. Dokumentasjon på bestått etablererprøve må legges ved.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Bruk søknadsskjemaet nedenfor.

Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

  • Firmaattest.
  • Beskrivelse av stedets beliggenhet.
  • Skisse/tegning av serveringsarealet.
  • Tilsynsrapport fra brannvesenet. Rapporten må ikke være eldre enn ett år og være uten avvik.
  • Leiekontrakt

Søknadsskjema

Her kan du søke:

 

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Kommunen skal behandle bevillingssøknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, brannvesenet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Leder stab, skjenkebevillinger
E-post
Telefon 96 01 89 20
Mobil 96 01 89 20

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.