Skatt og ligning

Skatteetaten har ikke kontor i Gjerstad, men du kan kontakte  Skatt Sør på tlf 80080000.

Skatt Sør sine nettsider

Det er inngått et interkommunalt samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen mellom kommunane Tvedestrand, Åmli, Risør, Gjerstad og Vegårshei under faglig ledelse av Tvedestrand kommune v/Kemneren i Østregionen, Agder.

Lenke til Kemneren i Østregionen på Tvedestrand kommune sine nettsider

Skatteetaten hjelper med:

Skatteoppkreveren/kemneren hjelper med:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Innbetaling av forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift foretas til konto 6345.06.09112.

Mangler du kid-nummer?

Lag KID nr selv på skatteetaten.no

Kontaktinformasjon

Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 402 03 715