Skatt og ligning

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Skatteetaten har med dette fått et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Skatteetaten hjelper med:

Mangler du kid-nummer?

Lag KID nr selv på skatteetaten.no

For kontaktinformasjon se https://www.skatteetaten.no/kontakt/