Huseier - praktiske råd og tips

Alle hus har en sjel og er unike på sin måte! Du har kanskje lurt på hvor gammelt ditt hus er eller hvilken type vinduer som stod i huset da det ble bygget? Har du et gammelt hus, så er det nærliggende å tro at du kan finne mer informasjon i Sefrak-registreringene som ble gjort på 1980- og 1990-tallet og som i prinsippet omfatter registreringer av alle bygninger bygget før 1900.

Det er også trolig at en kan finne god informasjon i Gjerstad Historielag sine bøker eller i boken Norges Bebyggelse for Aust-Agder. Om du vil ha kopi av Sefrak registreringen for ditt hus, ta kontakt med oss på post@gjerstad.kommune.no, så skal vi sjekke om registrering er gjort og eventuelt sende deg en kopi. 

For flere gode råd, se her