Abelseminaret

Abelseminaret arrangeres hvert år i uke 38.

Formål: Å inspirere og motivere for realfag i barnehage og skole