Abelseminaret

Abelseminaret arrangeres hvert år i uke 38, i år 14.- 18.sept. 2020

Formål: Å inspirere og motivere for realfag i barnehage og skole

Abelseminaret 2020 vil gjennomføres i en mindre lokal skala grunnet Covid-19 situasjonen

Kontaktinformasjon

Christoffer Gautland Andersen
Enhetsleder og rektor Abel skole
E-post
Telefon 476 39 576