Abelseminaret

Abelseminaret arrangeres hvert år i uke 38.

Formål: Å inspirere og motivere for realfag i barnehage og skole

Kontaktinformasjon

Gunnar Wåsjø Simonsen
Enhetsleder og rektor Abel skole
E-post
Telefon 45 27 57 95