FAU ved skolen

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme foreldres fellesinteresser og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape trivsel og et godt skolemiljø.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som velger to representanter til samarbeidsutvalget. Lederen i SU skal være en av representantene fra foreldrerådet.