Skolefritidsordningen (SFO) i Gjerstad

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
Når barnet ditt har fått plass i SFO, har du plassen inntil den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse.

Søknad om plass i SFO fylles ut elektronisk, og du finner det elektroniske søknadsskjemaet her.

SFO i skolens ferier

I 2019 vil det bli gitt tilbud om ferie-SFO  fra 24. juni - 5. juli og fra 5. august og frem til skolestart.

I god tid før hver ferie som har tilbud om SFO, sendes det ut påmeldingsskjema til alle foresatte. Skjemaet sendes ut digitalt (kommer som SMS).

Om du har spørsmål som gjelder påmelding og program, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen.

Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.

Hva koster det?

SFO - betalingssatser
Oppholdstid Pris 2019
Opphold full tid kr 2400
Opphold inntil 10t/u kr 1700
Enkeltuke Kr 1150
Enkeltdag kr 240
Opphold skolefrie dager for elever med fast plass kr 125/200

 

Søskenmoderasjon: 25 % for barn nr 2 og flere dersom man benytter seg av tilbud på full tid.

Det betales for 10 måneder. Juni og august belastes med halvt beløp, juli ingen betaling.

Dersom man benytter SFO i skolens ferier, belastes en dagsats for dette:

Brukere av full SFO betaler kr. 125 pr. ekstra dag i høstferie, vinterferie, jule- og påskeferie, samt skolefrie dager i juni og august. Brukere av halv SFO betaler kr. 125 pr. dag for 3 dager pr uke i fulle uker, kr. 200 for dager utover dette. I uker som ikke er fulle kan 50 % av tiden benyttes for kr. 125 pr. dag. Ellers kr. 200 pr. dag.

Elever som til daglig ikke benytter seg av SFO kan kjøpe plass for enkeltdager til en pris av kr. 240 pr. dag.

Har du spørsmål om SFO ved skolen?

Da kan du kontakte SFO-leder.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.

Vedtekter

Gjerstad kommune har egne vedtekter for SFO der det blant annet er bestemmelser om opptak, oppsigelse og regler for betaling. Klikk her for å lese vedtektene for SFO i Gjerstad. (PDF, 96 kB)

Hva er SFO?

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO i Gjerstad skal være en integrert del av hver skoles virksomhet med alt det innebærer av samarbeid innen skolen, samt med hjem og nærmiljø.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletida.

Kontaktinformasjon

Solfrid Stiansen
Leder SFO
E-post
Telefon 913 59 140
Mobil 911 53 923
Linda Christensen
E-post
Telefon 913 59 140
Mobil 913 65 262