MOT i ungdomsskolen

MOT UTVIKLER ROBUST UNGDOM, SOM INKLUDERER ALLE.

VISJON: VARMERE OG TRYGGERE SAMFUNN.

Abel Ungdomsskole er en MOT skole!

Skolen ønsker, sammen med MOT, å være en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot.

Gjennom MOTs program Robust ungdom bevisstgjøres ungdommene på disse verdiene. Programmet består av 12 MOT-økter i klassen i løpet av ungdomsskolen. Disse øktene ledes av skolens MOT-coacher; Maja, Andreas og Torill. Personalet på skolen forøvrig har alle kjennskap til MOT og bruker MOT på sin måte i annen undervisning.

Å styrke robustheten hos ungdom har en dobbelteffekt:

 1. Det virker på individet – den enkelte blir mer motstandsdyktig og tar ansvar for seg selv
 2. Det virker på gruppen – ved å bli mer robust kan en i større grad ta vare på andre og skape trygge kulturer der alle er inkludert.

I tillegg til besøkene i klassen ønsker MOT også å være tilstede i ungdommenes fritid. Hver onsdag mellom høstferie og påskeferie arrangeres MOT etter skoletid. Dette er et lavterskel fritidstilbud for alle på ungdomsskolen hvor det serveres varm mat, og det organiseres aktiviteter. Målet er at det skal være et sted der ungdom kan treffes, hvor de kan slappe av eller delta på en av dagens aktiviteter.

MOT i Gjerstad har også samarbeid med lag og foreninger som jobber med ungdom. Årlig arrangerer vi en ungdomskveld sammen, der alle jobber sammen for å kickstarte skoleåret og jobbe med det sosiale fellesskapet. Her presenteres ulike lag og foreninger, slik at elevene ser hvilke muligheter de har til å delta på ulike aktiviteter utenom skolen. Planen er at MOT, i tiden fremover, vil jobbe enda tettere med ulike lag og foreninger, slik at flere av disse aktørene også kommer på banen når vi har MOT etter skoletid.

Gjerstad kommune er MOT-kommune

Gjerstad kommune har vært MOT-kommune siden 2007.

Hva er MOT?

 • MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei.
 • MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle.
 • MOT samarbeider med ca 300 skoler og når ca 65 000 ungdommer over hele Norge.
 • Hver klasse har 6+3+3 samlinger med MOT i løpet av de tre ungdomsskoleårene.
 • Elevene blir bedre kjent med seg selv og andre gjennom øvelser, historier, dialog og rollespill. Dermed øker sjansen for egne valg, samt respekten for andres valg.
 • MOTs viktigste resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.
 • MOTs viktigste målgruppe er alle ungdommer og innsatsområde er MOTs program.
 • “Robust ungdom”, med 12 MOT-økter i løpet av skoleløpet.
 • MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.
 • MOT er også etablert i Sør-Afrika, Thailand, Danmark og Latvia.

Mer info

Les mer  om organisasjonen MOT