Skoleruta og permisjon fra undervisning

Skolerute for skoleåret 2018/19

Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart mandag 20. august 10
September 22
Oktober Høstferie uke 40 (mandag 1. til og med fredag 5. oktober). Planleggingsdag fredag 19. oktober. 17
November 22
Desember Siste skoledag før jul fredag 21. desember 15
Januar Skolestart onsdag 2. januar 22
Februar Vinterferie: 18. - 22. februar (uke 8) 15
Mars 21
April Påskeferie fra mandag 15. april t.o.m. mandag 22. april (uke 16) 15
Mai Fri onsdag 1. mai, fredag 11. mai, fredag 17. mai, torsdag 30. mai (Kristi himmelfartsdag), fredag 31. mai 18
Juni Fri mandag 18. juni (2. pinsedag). Siste skoledag torsdag 20. juni 13

 

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. 

Du søker om permisjon ved skjema som du finner på den enkelte skoles nettside.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret ved skolen på telefon.

Ferietilbud i SFO

Eleven kan benytte ferietilbud i SFO i skolens ferier. Skolen og SFO er feriestengt i ukene 27-30.