Skoleruta og permisjon fra undervisning

Skolerute for skoleåret 2022/23

Vedtatt i kommunestyret 17.12.20.

Ferie og fridager skoleåret 2022-23
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 18. august 10
September 22
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 21. oktober 15
November 22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21. desember 15
Januar Skolestart tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars 23
April Påskeferie fra og med 3. april til og med 10. april 14
Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai. torsdag 18. mai (Kr.H.fartsdag), fredag 19. mai og mandag 29. mai (2. pinsedag). 18
Juni Siste skoledag onsdag 21. juni 15

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. 

Du søker om permisjon ved skjema som du finner på skolens nettside.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret ved skolen på telefon.

Ferietilbud i SFO

Eleven kan benytte ferietilbud i SFO i skolens ferier. Skolen og SFO er feriestengt i ukene 28-31.