Skoleruta og permisjon fra undervisning

Skolerute for skoleåret 2019/20

Ferie og fridager skoleåret 2019-20
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart onsdag 21. august 8
September 20
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdager torsdag 17. og fredag 18. oktober 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Skolestart onsdag 2. januar 22
Februar Vinterferie: 17.- 21. februar (uke 8) 15
Mars 22
April Påskeferie fom mandag 6. april tom mandag 13. april 16
Mai Fri fredag 1. mai, torsdag 21. mai (Kr.h.), fredag 22. mai 18
Juni Fri mandag 1. juni (2. pinsedag). Siste skoledag fredag 19. juni 14

 

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. 

Du søker om permisjon ved skjema som du finner på skolens nettside.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret ved skolen på telefon.

Ferietilbud i SFO

Eleven kan benytte ferietilbud i SFO i skolens ferier. Skolen og SFO er feriestengt i ukene 27-30.