Skoleruta og permisjon fra undervisning

Skolerute for skoleåret 2019/20

Ferie og fridager skoleåret 2019-20
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart onsdag 21. august 8
September 20
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdager torsdag 17. og fredag 18. oktober 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Skolestart onsdag 2. januar 22
Februar Vinterferie: 17.- 21. februar (uke 8) 15
Mars 22
April Påskeferie fom mandag 6. april tom mandag 13. april 16
Mai Fri fredag 1. mai, torsdag 21. mai (Kr.h.), fredag 22. mai 18
Juni Fri mandag 1. juni (2. pinsedag). Siste skoledag fredag 19. juni 14

 

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. 

Du søker om permisjon ved skjema som du finner på skolens nettside.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret ved skolen på telefon.

Ferietilbud i SFO

Eleven kan benytte ferietilbud i SFO i skolens ferier. Skolen og SFO er feriestengt i ukene 27-30.

Skolerute for skoleåret 2020/21

Vedtatt i kommunestyret 21.11.19

Ferie og fridager skoleåret 2020-21
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart mandag 17. august 11
September 19
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 16. oktober 19
November 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
Januar Skolestart tirsdag 5. januar 19
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars Påskeferie fra og med mandag 29. mars til og med mandag 5. april 20
April Påskeferie mandag 5. april 19
Mai Fri torsdag 13. mai (Kr.h.), fredag 14. mai, mandag 17. mai og mandag 24. mai (2. pinsedag) 17
Juni Siste skoledag tirsdag 22. juni 16

 

Skolerute for skoleåret 2021/22

Vedtatt i kommunestyret 21.11.19

Ferie og fridager skoleåret 2021-22
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 19. august 9
September 22
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 22. oktober 15
November 22
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember 15
Januar Skolestart mandag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars Planleggingsdag fredag 25. mars 22
April Påskeferie fra og med 11. april til og med 18. april 15
Mai Fri tirsdag 17. mai. torsdag 26. mai (Kr.H.fartsdag) og fredag 27. mai. 19
Juni Siste skoledag onsdag 22. juni 15