Skoleruta og permisjon fra undervisning

Skolerute for skoleåret 2020/21

Vedtatt i kommunestyret 21.11.19

Ferie og fridager skoleåret 2020-21
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart mandag 17. august 11
September 19
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 16. oktober 19
November 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
Januar Skolestart tirsdag 5. januar 19
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars Påskeferie fra og med mandag 29. mars til og med mandag 5. april 20
April Påskeferie mandag 5. april 19
Mai Fri torsdag 13. mai (Kr.h.), fredag 14. mai, mandag 17. mai og mandag 24. mai (2. pinsedag) 17
Juni Siste skoledag tirsdag 22. juni 16

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. 

Du søker om permisjon ved skjema som du finner på skolens nettside.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret ved skolen på telefon.

Ferietilbud i SFO

Eleven kan benytte ferietilbud i SFO i skolens ferier. Skolen og SFO er feriestengt i ukene 28-31.

 

Skolerute for skoleåret 2021/22

Vedtatt i kommunestyret 21.11.19, justert etter anmodning fra AKT februar 2021. Justert dato for oppstart 4. januar, ikke planleggingsdag i mars.

Ferie og fridager skoleåret 2021-22
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 19. august 9
September 22
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 22. oktober 15
November 22
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember 15
Januar Skolestart mandag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars 23
April Påskeferie fra og med 11. april til og med 18. april 15
Mai Fri tirsdag 17. mai. torsdag 26. mai (Kr.H.fartsdag) og fredag 27. mai. 19
Juni Siste skoledag onsdag 22. juni 15

 

Skolerute for skoleåret 2022/23 

Vedtatt i kommunestyret 17.12.20

Ferie og fridager skoleåret 2022-23
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 18. august 10
September 22
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 21. oktober 15
November 22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21. desember 15
Januar Skolestart tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars 23
April Påskeferie fra og med 3. april til og med 10. april 14
Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai. torsdag 18. mai (Kr.H.fartsdag), fredag 19. mai og mandag 29. mai (2. pinsedag). 18
Juni Siste skoledag onsdag 21. juni 15