Skoleruta og permisjon fra undervisning

Skolerute for skoleåret 2022/23

Vedtatt i kommunestyret 17.12.20 for skoleåret 2022-23.

Ferie og fridager skoleåret 2022-23
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 18. august 10
September 22
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 21. oktober 15
November 22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21. desember 15
Januar Skolestart tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars 23
April Påskeferie fra og med 3. april til og med 10. april 14
Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai. torsdag 18. mai (Kr.H.fartsdag), fredag 19. mai og mandag 29. mai (2. pinsedag). 18
Juni Siste skoledag torsdag 22. juni 16

Skolerute for skoleåret 2023/24

Vedtatt i kommunestyret 22.9.22 for skoleåret 2023/24.

Ferie og fridager skoleåret 2023-24
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 17. august 11
September 21
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 20. oktober 16
November 22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. desember 15
Januar Skolestart tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 16
Mars Påskeferie 25. mars til og med 2. april 16
April 20
Mai Fri onsdag 1. mai, torsdag 9. mai (Kr.H.fartsdag), fredag 17. mai og mandag 20. mai (2. pinsedag). 18
Juni Siste skoledag torsdag 20. juni 14

Skolerute for skoleåret 2024/25

Vedtatt i kommunestyret 22.9.22 for skoleåret 2024/25.

Ferie og fridager skoleåret 2024-25
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 15. august 12
September 20
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 18. oktober 19
November 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Skolestart mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars 21
April Påskeferie 14. april til og med 21. april 16
Mai Fri torsdag 1. mai, fredag 2. mai (inneklemt dag), torsdag 29. mai (Kr.H.fartsdag) 18
Juni Mandag 9. juni (2. pinsedag). Siste skoledag torsdag 20. juni 13

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. 

Du søker om permisjon ved skjema som du finner på skolens nettside.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret ved skolen på telefon.

Ferietilbud i SFO

Eleven kan benytte ferietilbud i SFO i skolens ferier. Skolen og SFO er feriestengt i ukene 28-31.