Logoped

Hva omfatter tjenesten?

Logoped gir språkhjelp til barn og ungdom, 0 – 16 år med tale- eller språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket  språk, uttalevansker (språklydvansker), stemmevansker, stamming og dysfasi (språkskade som skyldes ervervet hjerneskade).

Logopeden kan hjelpe med:

  • å veilede foreldre/personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk
  • å gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning enten hjemme, på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden
  • å kartlegge for avgjørelse om eventuell videre henvisning til hjelpeapparatet

Hvordan avgjøres det om det er behov for logopedhjelp?

Skole/barnehage kan med samtykke fra foresatte drøfte enkeltbarn anonymt med logopeden. Før en eventuell henvisning må saken ha vært drøftet i ressursteam eller med logoped i telefontiden.
Foresatte må samtykke på henvisningsskjema før en kan utrede og eventuell påbegynne logopedtrening med barnet.

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Enhetsleder skole og rektor for Abel ungdomsskole, Fiane skole og Gjerstad skole
E-post
Mobil 450 35 139
Lina Flaten
Enhetsleder barnehagene
E-post
Telefon 37 11 95 51
Mobil 990 21 102