Logoped

Hva omfatter tjenesten?

Logoped gir språkhjelp til barn og ungdom, 0 – 16 år med tale- eller språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket  språk, uttalevansker (språklydvansker), stemmevansker, stamming og dysfasi (språkskade som skyldes ervervet hjerneskade).

Logopeden kan hjelpe med:

  • å veilede foreldre/personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk
  • å gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning enten hjemme, på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden
  • å kartlegge for avgjørelse om eventuell videre henvisning til hjelpeapparatet

Hvordan avgjøres det om det er behov for logopedhjelp?

Skole/barnehage kan med samtykke fra foresatte drøfte enkeltbarn anonymt med logopeden. Før en eventuell henvisning må saken ha vært drøftet i ressursteam eller med logoped i telefontiden.
Foresatte må samtykke på henvisningsskjema før en kan utrede og eventuell påbegynne logopedtrening med barnet.

Kontaktinformasjon

Lina Flaten
Enhetsleder Visedal barnehage
E-post
Telefon 99 02 11 02

Avdeling Renstøl og avdeling Alvheim.