Læringsglede og innovasjon - biblioteksamarbeid som drivkraft

Gjerstad er pilotkommune for prosjektet som har fått midler fra Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling i perioden 2016 – 2018.

Målet er å utvikle velfungerende pedagogiske bibliotektjenester, styrke nettverk og delingskultur, og forankre disse i en modell som har overførbarhet til andre kommuner på størrelse med vår.

I Gjerstad er det nå etablert nettverk mellom skolebibliotek og folkebibliotek. Resultatet av dette arbeidet betyr mer fokus på lesing i skolen, og mer velfungerende bibliotek, der leseglede for barn og unge er i fokus.

Kontaktinformasjon

Gunnar Wåsjø Simonsen
Enhetsleder og rektor Abel skole
E-post
Telefon 45 27 57 95