Lektor 2

9. trinn ved Abel ungdomsskole deltar i den nasjonale realfagssatsingen Lektor2. Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag, samtidig som det samarbeides med næringslivet.

Formen på arbeidet er at elevene på 9. trinn får et oppdrag fra samarbeidspartner hvor de skal gjøre undersøkelser, vise til funn og finne forslag til hvordan man kan løse problemet.

Skolen har samarbeidet med RTA med fokus på metallavfall og med Havforskningsinstituttet stasjon Flødevigen hvor oppdraget var om marint avfall.