Åpen kirke i Gjerstad for alle mandag 22. mai klokka 18 til 20

I lys av den nylig tragiske hendelsen, åpner vi dørene i Gjerstad kirke mandag 22. mai kl. 18:00 til 20:00. I dette tidsrommet vil det være anledning til å møtes, snakke sammen eller bare være. Psykososialt kriseteam og flere fra kommunen er til stede sammen med presten.