AVLYST Folkemøte E18 Dørdal - Tvedestrand 23.9.2020

OBS! Nye Veier AS har AVLYST de fysiske folkemøtene på grunn av vurdering av smittefare. Det blir holdt digitale møter som blir annonsert i løpet av kort tid. Folkemøtet i Torbjørnshall ved Abel skole onsdag 23. september kl. 19:30 - 21:00 blir derfor avlyst.

Informasjon om prosjekt og møteinnhold

Det skal utarbeides reguleringsplan for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Det digitale møtet arrangeres i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for ny E18 for denne strekningen. Formålet med de digitale møtene er å informere om mål i prosjektet, planprosessen, samt rammer for planarbeidet. Senere vil det arrangeres møter hvor tema blir utforming av selve veianlegget.

Det oppfordres til å komme med innspill via prosjektets medvirkningsportal som du finner på Nye Veiers nettside. Den digitale løsningen sikrer at alle berørte parter kan formidle sine merknader på en enkel måte. Økt lokal kunnskap bidrar til et solid beslutningsgrunnlag i det fremtidige arbeidet med planforslaget.

Link til nettside: www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/