Bredbåndsprosjekt i Gjerstad – forsinkelse i pågående utbyggingsprosjekt

A-fiber AS, som er leverandør av bredbåndsutbyggingen av områdene Gryting-Indrevei/Ausland-Gjerstadveien/Apland-Langvei, melder at det er forsinkelser i prosjektet i forhold til informasjon som er gått ut til husstander tidligere.

Det er beklageligvis oppstått uforutsette hendelser med tilførelsesforbindelsen i prosjektet. Avtalen har en tidsramme som tilsier at hele prosjektet skal være ferdig innen 30. september 2020.

A-fiber AS regner med at oppkoplingen forhåpentligvis kan starte mot sommeren.

Gjerstad kommune legger ut mer informasjon så fort vi får ny informasjon fra leverandøren.