Bredbåndsprosjekt i Gjerstad - nye områder er klar for utbygging

Afiber AS er valgt som leverandør av bredbåndsutbyggingen i områdene:

  • Tuftene/Brokeland,
  • Egddalen (Lars Mesel AS) - Vik/Mo brua og
  • Moreina - Valle Alle.

Planen er nå å avholde folkemøte i starten av oktober for informasjon om tilbudet og tegning av abonnement.

Gjerstad kommune legger ut mer informasjon om folkemøter osv. når opplegget for dette er klart.

Pressemelding fra Afiber AS:

AFiber tar sikte på å sette i gang fiberprosjekter i seks Agder-kommuner

Afiber har intensjon om å bygge ut fiberbredbånd i prosjekter i Lillesand, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Risør og Gjerstad.

Det er det statlige tilskuddet for å få bygget ut fiber i områder som i dag ikke har et tilstrekkelig bredbåndstilbud, samt finansiering fra fylkeskommunen og kommunen, som gjør dette mulig. For områder lyst ut i 2019 ble AFiber evaluert til å gi det beste tilbudet i disse seks kommunene. Prosjektene legger til grunn at det skal bygges fremtidsrettet fiber i området, og det dekker totalt over 900 husstander. En slik fiberfremføring vil også kunne legge forholdene til rette for ca. 30 bedrifter som i dag ikke har tilstrekkelig bredbåndstilbud, selv om disse ikke er en del av tilskuddsprosjektene. I tillegg er det en rekke hytter som ikke er støtteberettiget i områdene, som også vil kunne få et tilbud.

-Vi er svært glade for å bli evaluert til å ha gitt de beste tilbudene til disse kommunene i Agder, sier styreleder i Afiber, Jan Håland.

Daglig leder i AFiber, Andreas Frivold, er også svært fornøyd med resultatet av evalueringen:

  • Vi har et mål om å være en lokal tilbyder som folk stoler på. For oss er det utrolig givende og viktig å levere gode, stabile fibertjenester til folk som ikke har et tilstrekkelig tilbud i dag. Både med tanke på at det er samfunnsnyttig lokalt, og at vi opplever et utrolig givende engasjement fra beboerne i områdene.
  •  Vi nærmer oss nå sluttfasen av de prosjektene vi vant i 2018/19 og setter pris på det samarbeidet vi har hatt med kommunene, Det Digitale Agder og innbyggerne ved disse prosjektene. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet om de nye områdene i året som kommer.

Se www.afiber.no for mer informasjon om selskapet.