Bredbåndsprosjekter i Gjerstad

Gjerstad kommune har søkt om statlig støtte til bredbåndsprosjekter i områdene Moreina-Valle Alle, Mobrua-Vik-Egdalen og Brokeland/Tuftene. Det er nå klart at NKOM sammen med DDA (Det Digitale Agder) har bevilget statlige midler til å bygge ut alle områdene Gjerstad kommune har søkt om.

Neste steg i prosessen er en anbudsrunde hvor det først skal gjennomføres leverandørsamtaler for å finne aktører som er villige til å bygge ut bredbånd i områdene.

Gjerstad kommune legger ut mer informasjon så fort vi får ny informasjon om prosjektene.