Digitalt folkemøte om ny E18 Dørdal - Tvedestrand 23.9.20 kl 18:00 - 19:30

Nye Veier AS gjennomfører direktesendt digitalt folkemøte 23.9.20 kl 18:00 - 19:30. Opptaket av møtet legges ut på medvirkningsportalen på nyeveier.no slik at det er mulig å se møtet i etterkant.

Delta på folkemøtet her: https://www.nyeveier.no/arrangementer/digitale-folkemoter/digitalt-folkemote-om-ny-e18-dordal-tvedestrand-23-9-20-kl-18-00-19-30/

Folkemøtet er åpent for alle og du trenger ingen brukerprofil/innlogging for å delta. Det blir mulig å stille spørsmål via møteoverføringens kommentarfelt, samt benytte prosjektets medvirkningsportal. Her ligger også forslag til planprogram, kart som viser varselgrenser og annen nyttig informasjon.

Du finner mer informasjon om folkemøtet på denne linken:

https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/arbeidet-med-reguleringsplan-e18-dordal-tvedestrand-grunnet-smittevernhensyn-avholder-nye-veier-kun-digitalt-folkemote/