Drop-in vaksinering i kommunehuset fredag 4. februar kl 15.00 - 17.00

Fredag 4. februar 2022 kl 15.00 - 18.00 blir det drop-in koronavaksinering i kommunehuset, for alle over 18 år, som bor eller oppholder seg i Gjerstad.

Du kan komme for å få vaksine enten du skal ha dose 1, 2 eller 3. Det må være 4 uker mellom dose 1 og 2, og 20 uker mellom dose 2 og 3.

Vi vaksinerer med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer. Du kan også ta kontakt med kommunens sentralbord, tlf 37 11 97 00, dersom du vil settes opp på vaksineringslisten på forhånd.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene 
  • det har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)