eInnsyn

Gjerstad kommune bruker nå eInnsyn for å publisere møtedokumenter og postliste (offentlig journal). 

I en kort overgangsperiode vil gammel og ny løsning være synlig.

Hva er eInnsyn?

eInnsyn er en søketjeneste for alle som leter etter informasjon knyttet til offentlig sektor. Leter du etter et offentlig dokument? eInnsyn sitt mål er å gjøre jobben med å finne det lettere – for deg og alle innbyggerne i Norge.
Les mer om løsningen på eInnsyn.no

Hvorfor?

eInnsyn er en nasjonal fellesløsning som gir ansatte og innbyggere mulighet til å søke i politisk møtekalender. Løsningen skal også vise postlisten med mulighet for søk og innsyn i dokumenter. eInnsyn erstatter tidligere visning av den politiske møtekalenderen og postlisten. 

Vi innfører eInnsyn for å gjøre det lettere å finne frem i politiske dokumenter og for å spare tid på behandling av innsynsbegjæringer.  

Når?

Møtekalenderen og postlister (offentlig journal) ble publisert på eInnsyn den 13. oktober 2022.  

Møtekalenderen er i fulltekstpublisering, og vi vil på sikt åpne for at enkelte arkivdeler i postlista blir  fulltekstpublisert. 

Hvordan jobber vi?

Arendal kommune testet løsningen på vegne av IKT Agder-samarbeidet. Vi er den første kommunen etter Arendal som tar i bruk denne nasjonale fellesløsningen. 

Vi jobber sammen med IKT Agder, Digitaliseringsdirektoratet, Tieto Evry og andre Agder-kommuner i dette prosjektet. 

Lenker til kommunens eInnsyn:

Postliste

Politisk møtekalender og dokumenter