Ekstraordinært formannskapsmøte - drøfter påbud om bruk av munnbind - situasjonen og konsekvenser for næringslivet

Formannskapet er innkalt til ekstraordinært møte mandag kveld for å drøfte påbudet om bruk av munnbind på Brokelandsheia - situasjonen og konsekvenser for næringslivet.