Ekstraordinært formannskapsmøte - opphever påbud om bruk av munnbind - situasjonen og konsekvenser for næringslivet

Formannskapet er innkalt til ekstraordinært møte mandag kveld 15.2.21 for å drøfte påbudet om bruk av munnbind på Brokelandsheia - situasjonen og konsekvenser for næringslivet. Formannskapet vedtok å oppheve forskriften med virkning fra 16.2. kl 00.00.