Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Det er bevilget 50 millioner kroner i en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket der formålet er å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket. Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling innen 30. november 2020.

Tilskuddet reguleres av en midlertidig forskrift, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9.6.2020.

Det er skogeier som kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører til å utføre helmekaniserte skogsdrifter der det tas ut tømmersortimenter som det er avsetning for. Samtidig skal miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas.

Følgende tiltak omfattes av tilskuddsordningen:

  • Tilskudd til helmekanisert tynning
  • Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad
  • Tilskudd til taubanedrift

For mer informasjon om ordningen, søknadsprosess m.m., se følgende informasjon fra Landbruksdirektoratet:

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020.