Endring av møtedatoer

De oppsatte møter i formannskap og kommunestyret den 26. august går ut. 
Kommunestyremøtet den 23. september fremskyndes til tirsdag den 14. september. 

For oppdatert møteplan se her.