Formannskapets forslag til Handlingsprogram og årsplan til offentlig ettersyn

Formannskapets forslag til Handlingsprogram for 2022 - 2025 - årsplan for 2022 og avgiftsfastsettelser for 2022 er nå ute til offentlig ettersyn fram til behandling i kommunestyret den 16.12.2021. 
Eventuelle merknader må meldes til postmottak@gjerstad.kommune.no, eller Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad innen 16.12.21 kl 14:00.  
 

Saksframlegget med innstilling kan lastes ned her. (PDF, 34 kB)
Handlingsprogram/årsplan kan lastes ned her.