Fiberutbygging i Gjerstad - folkemøter

Vi er nå kommet så langt i pandemien at det er mulighet for å arrangere folkemøter. For å få opp salget av abonnement vil det bli lagt opp til 3 folkemøter fredag den 25. juni 2021.

Alle møtene vil være på Abel skole i Aulaen og det er mulig med 50 personer på hvert møte. (Påmeldingsfrist: Torsdag 24. juni kl. 15:00)

På møtet vil det bli gjennomgått hvorfor det bygges ut fiber i kommunen samt kriterier for å kunne komme i gang med utbygging. Det vil også bli gitt informasjon om prisstrukturer og evt. oppstartstidspunkter. Det blir muligheter for å tegne abonnement på møtet. Bestilling kan også gjøres på https://bestillfiber.no

For at bygging skal starte opp, må det tegnes nok abonnement. Det er spesielt viktig at husstander som IKKE har tegnet abonnement, kommer på folkemøtene.

Møtene er delt inn slik at to og to områder møter samtidig.

Møte nr.

Dato og klokkeslett

Område

Gjelder adresser i veiene

1

Fredag 25.6.2021

Kl. 1300

Valle Alle og ned til Frikjørka.

Valle Alle, Gjerstadveien (til Frikjørka), Trydalsveien, Moen.

2

Fredag 25.6.2021

Kl. 1400

Egddalen og ned til Mobrua.

Gjerstadveien (fra Almuestaua til Mobrua), Hoppehagen, Brattli, Ulltveit.

3

Fredag 25.6.2021

Kl. 1500

Tuftene/Brokeland og Lindtjenn

Lindtjenn, Tuftene, Gjerstadveien (mellom Brokelandsheia og Tellefdal), Brokeland.

 

Siden det fortsatt er en pandemi, må vi ha påmelding. Skjema for påmelding ligger på Gjerstad kommunes hjemmeside under «Fiberutbygging i Gjerstad kommune».

Husk at vanlig smittevernregler gjelder.

Her kan du melde deg på til møtet:

Påmeldingsfrist: Torsdag 24. juni kl. 15:00