Fiberutbygging i Gjerstad kommune - Afiber AS er valgt som leverandør

Det er firmaet Afiber AS som er valgt som leverandør av fiberutbygging i de områdene Gjerstad kommune har fått statlig midler til bredbåndsutbygging. Det inviteres til folkemøter tidlig i april. Dette blir annonsert.

Dette gjelder områdene: Gryting og Indre vei - Ausland - Apland - Gjerstadveien - Mostad - Langvei.

Selskapet leverer tjenester gjennom Altibox (www.altibox.no), og vil bygge ut tjenester innen internett og TV. For å få gjennomført utbyggingen trenger Afiber AS et stort salgsvolum for å kunne gjennomføre prosjektet. Det er derfor viktig at husstandene i disse områdene støtter opp om prosjektet slik at de som ønsker fibertilkopling og TV tjenester får dette gjennom en god prosess.

Folkemøter vil bli arrangert tidlig i april. Dette vil bli annonsert. Her vil det bli gitt informasjon om prosjektet og leverandøren vil presentere sine produkter. Det blir også mulig å tegne seg på interesseliste.