Fiberutbygging i Gjerstad kommune – Informasjonsmøter 23. og 24. april 2019

Det er firmaet Afiber AS som er valgt som leverandør av fiberutbygging i de områdene Gjerstad kommune har fått statlig midler til bredbåndsutbygging.

I forbindelse med utbyggingen vil Gjerstad kommune og Afiber AS presentere hvilke planer som foreligger. For at prosjektet skal kunne bli gjennomført må ca. 70 % av husstandene i prosjektområdene tegne abonnement.

Det er mange husstander i de områdene som er tenkt utbygd, slik at informasjonen som skal gis må deles opp i to grupper:

Informasjonsmøte tirsdag 23. april 2019 er for husstander i områdene:

 • Brekka/Bråten
 • Indrevei/Vevstad/Evjevannsveien
 • Auslandsveien/Sandåker
 • Aplandsveien
 • Kveim/Linberga
 • Klokkargården

Informasjonsmøte onsdag 24. april 2019 er for husstander i områdene:

 • Gjerstadveien (fra Kamperhaug til Frikjørka)
 • Kamperhaug
 • Langvei
 • Kolvedhogsten
 • Mostadveien
 • Grytingveien (fra Lillemyr til kommunegrense mot Vegårshei)

Begge møtene vil finne sted på Abel skole kl. 19.00 (inngang ved flisfyingsanlegget - på høyre side av ungdomsskolebygget).

Velkommen!