Fiberutbygging i Gjerstad kommune - oppstart av prosjekt

Afiber AS har nå meldt til Gjerstad kommune at målet for utbygging er nådd for de områder som er søkt statlig støtte til, og utbygging kan starte opp. Det er fortsatt mulig å tegne abonnement.

Det er laget en fremdriftsplan for prosjektet, og oppstart er planlagt til siste halvdel av 2019 og ferdigstilles innen høsten 2020.

 

Det er fortsatt mulig å tegne abonnement. Send en e-post til kaw@afiber.no så får du tilsendt tilbud.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.