Flyktninger fra Ukraina - Kartlegging av kapasitet i vår kommune: Hva kan du bidra med?

Gjerstad kommune ønsker å stille opp i flyktningkrisen, og vi forbereder oss på at det kan bli aktuelt å bosette flyktninger fra Ukraina om ganske kort tid. Vi har ikke fått en formell forespørsel enda, og vet ikke antall og alder på de som eventuelt kommer til Gjerstad.

Vi henvender oss nå til innbyggerne i Gjerstad for å få oversikt over hva dere kan bidra med:

Har du hus eller leiligheter som du ønsker å leie ut? (Oppgi størrelse, antall rom, møblert/umøblert).

Har du møbler og annet inventar/utstyr som du vil gi bort? (Oppgi gjerne hva du kan donere).

Er det annen hjelp du kan bidra med? (spesifiser gjerne).

Ta kontakt med Gjerstad kommune for å melde inn hva du kan bidra med enten til post@gjerstad.kommune.no eller på telefon 37 11 97 00 i åpningstiden mandag – fredag kl. 0900 – 1400

Vi tar kontakt igjen når vi har mer oversikt over hva vi trenger.

Ill.bilde flyktninger