Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2020-2023 og årsplan for 2020

Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2020 – 2023 og årsplan for 2020 samt forslag til fastsettelse av avgifter for 2020 er lagt ut til off. gjennomsyn på kommunens hjemmeside og i fellestjenesten fra i dag og fram til kommunestyrets behandling den 12.12.2019.

Handlingsprogram for perioden 2020 – 2023 kan lastes ned her.
Formannskapets innstilling til kommunestyret kan lastes ned her.  (PDF, 45 kB)