Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2021-2024 og årsplan for 2021

Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2021 – 2024 og årsplan for 2021 samt forslag til fastsettelse av avgifter for 2021, er lagt ut til off. gjennomsyn på kommunens hjemmeside og i fellestjenesten fra i dag og fram til kommunestyrets behandling den 17.12.2019.

Handlingsprogram for perioden 2021-2024 og årsplan for 2021 (PDF, 2 MB)

Formannskapets innstilling til kommunestyret (særutskrift sak 20/81 i møte 01.12.2020) (PDF, 53 kB)