Frivillige lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Fra nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfrist er 1. september 2020.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet (sin hovedorganisasjon), som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no.