Fysioterapi - det finnes kapasitet til å ta imot de som er rammet av redusert tilbud

Gjerstad fysioterapi SA har informert kommunen om at deres treningstilbud reduseres. Dette gjelder treningsgruppene, ikke individuell behandling. De dette gjelder vil få informasjon om dette.

Ingen skal stå uten tilbud om nødvendige fysioterapitjenester. Stewarts Fysioterapi har kapasitet til å ta imot de som rammes, og kan kontaktes for å få en vurdering og tilpasset oppfølging/behandling.

Ved spørsmål kontakt:

Hege M. Stewart 95815221 hege@stewart.no

Bård Kongsjorden: 45892331

Jan Henrik Trondal: 40859130